Eshop je momentáně uzavřený a objednávky nepřijímá. Děkujeme za pochopení.
Originální dárky pro každého

Eshop AZ-Dárky nabízí originální dárky pro všechny příležitosti. Naleznete zde dárky pro muže i dárky pro ženy a to vše za vynikající ceny.

VLASTNÍ SKLAD
Skladovou dostupnost u zboží vždy zobrazujeme v reálném čase. Co u nás dáte do košíku, to máme skutečně skladem!

SPOLEHLIVÝ DÁRKOVÝ ESHOP
Vždy se snažíme vyjít našim zákazníkům vstříc a na reakce některých zákazníků, kteří u nás již nakoupili se můžete podívat zde – Recnze eshopu AZ-Dárky.cz

TOPlist

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ESHOP AZ-DARKY.CZ

Provozovatel eshopu: FO Mgr. Petr Muladi

Adresa: Pekárenská 2, Praha 4, 14100

Telefon: 721 112 154

Email: info@az-darky.cz

Identifikační číslo: 87667037

Bankovní účet (Fio banka): 2800129194/2010

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku na Magistrátu města Frýdek-Místek od 7.3. 2011 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.az-darky.cz

 

1.        Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.az-darky.cz a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi provozovatelem, kterým je FO Petr Muladi IČ: 87667037  se sídlem náměstí Svobody 48, Frýdek Místek 73801 zapsaná v živnostenském rejstříku na Magistrátu města Frýdek-Místek od 7.3. 2011 (dále jen "prodávající") a zákazníkem (dále jen "kupující"). Závaznou objednávkou kupující stvrzuje, že tyto obchodní podmínky akceptuje.

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.az-darky.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.       Uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.       Uzavření kupní smlouvy

3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Výjimku může tvořit pouze speciální druh dopravy určený pro zasílání zboží na Slovensko.

3.3.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (uzavření kupní smlouvy) vzniká pouze odesláním objednávky z webového rozhraní eshopu AZ-Dárky.cz k tomu určeného. Informace o přijetí objednávky a potvrzení objednávky bude kupujícímu obratem zaslána na elektronickou adresu, kterou při objednávce uvedl. Pouze po předchozí dohodě je možné vytvořit objednávku také emailem nebo telefonicky. V obou těchto případech bude rovněž kupujícímu zasláno potvrzení objednávky na uvedenou elektronickou adresu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Kupující je povinen vyplnit objednávkový formulář pravdivě a správně. Kupující musí uvést své celé jméno, kompletní doručovací adresu, elektronickou adresu (email) a telefonní číslo. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6.      Součástí informací o přijetí objednávky a potvrzení objednávky jsou také kompletní obchodní podmínky a formulář pro případné odstoupení od smlouvy jakožto i veškerá poučení, která ukládá zákon.

3.7.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.8.    Kupující bere na vědomí, že při objednávání zboží v eshopu AZ-Dárky.cz je třeba používat internetový prohlížeč s aktivovaným JavaScriptem. V případě chyby v objednávce způsobené vypnutým JavaScriptem, si prodávající vyhrazuje právo kupní smlouvu neuzavřít.

 

4.       Cena zboží a Platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)      v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Cena dobírkové služby se řídí platným ceníkem zveřejněným v sekci: DOPRAVA A PLATBA

b)   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2800129194/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);

c) bezhotovostně platební kartou přes portál společnosti ThePay

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Balné poskytuje prodejce vždy zdarma a doprava je zpoplatněna dle aktuálního ceníku zveřejněného v sekci DOPRAVA A PLATBA (Cena dopravy se může lišit v závislosti na ceně, velikosti a hmotnosti objednaného zboží. Uvedená cena za dopravu zobrazovaná v košíku po přidání zboží při objednávce je konečná).

4.3.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.      V případě bezhotovostní platby bankovním převodem, je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jako variabilní symbol uvede kupující číslo objednávky, které mu přijde elektronickou poštou po odeslání objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6.      Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu při přijetí objednávky a zašle ji v elektronické podobě (formát PDF) na elektronickou adresu kupujícího. Pouze na přímou žádost kupujícího může být faktura zaslána v tištěné podobě společně se zbožím.

4.7.      Prodávající se zavazuje vyhovět veškerým požadavkům, které kupující uvede v poznámce při objednávce. Pouze v případě, kdy prodávající nebude schopen z objektivních důvodů požadavky splnit, bude o tom kupující informován emailem zaslaným na elektronickou adresu a následně bude požadavek částečně, nebo zcela ignorován a objednávka bude vyřízena, jakoby nebyl žádný požadavek vznesen.

 

5.       Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.      Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

e) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář k tomu určený, který nalezne zde. Prodávající bezodkladně potvrdí, že přijal toto odstoupení od smlouvy a to na elektronickou adresu kupujícího.

5.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

5.4.      Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.5.      Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6.      Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7.      Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.8.      V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

5.9.      Doporučený postup pro navrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek:

a) kupující vyplní formulář pro odstoupení od smlouvy a zašle jej prodávajícímu (nejpozději do čtrnácti dnů od obdržení zboží)

b) bez zbytečného odkladu zašle zboží zpět prodávajícímu

c) dle platných předpisů obdrží kupující zpět finanční prostředky

Podrobnější informace o doporučeném postupu naleznete zde.

 

6.       Přeprava a dodání zboží

6.1.      Způsob doručení zboží si určí kupující při vyplnění objednávky z nabídky, kterou nastavil prodávající. Riziko a případné dodatečné náklady spojené s vybraným způsobem dopravy nese kupující.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, nebo následně vyzvednout na pobočce dopravce. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, nebo si jej následně nevyzvedne, je prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

7.       Odpovědnost za vady, Záruka

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména občanským zákoníkem).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že:

a)         má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b)         se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c)         věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d)        je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e)         věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Nemá-li věc vlastnosti uvedené v odstavci 7.2. těchto obchodních podmínek, má kupující právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, její opravou nebo může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci případně od smlouvy odstoupit. Lhůta pro vyřízení reklamace je maximálně 30 dní.

7.4.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Pekárenská 2, Praha 4, 14100

7.5.       Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba pro kupujícího činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

7.6.      Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na:

a) věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

c) použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

d)  vyplývá-li to z povahy věci.

e) zakoupenou věc, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil

7.7.      Doporučený postup pro reklamování zboží:

a) kupující zašle na elektronickou adresu prodávajícího informace o zboží, které chce reklamovat a o důvodech reklamace

b) prodávající zašle kupujícímu na elektronickou adresu obratem nejlepší doporučený postup jak v konkrétním případě postupovat (kupující se tímto postupem může, ale také nemusí řídit)

c) kupující zašle nebo po předešlé domluvě osobně předá prodávajícímu reklamované zboží

d) prodávající bezodkladně vyhodnotí reklamaci a kupujícího bude obratem o výsledku informovat

Podrobnější informace o doporučeném postupu pro reklamaci zboží naleznete zde.

 

8.       Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

9.       Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení


9.1.       Fyzická osoba Mgr. Petr Muladi, IČ: 87667037 zapsaná v živnostenském rejstříku na Magistrátu města Frýdek-Místek od 7.3. 2011 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.az-darky.cz (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 • IČ a DIČ

9.2.       Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

9.3.        Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

9.4.       Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
 • ThePay.cz, s.r.o. Masarykovo náměstí 102/65 586 01 Jihlava  IČ: 28135261 (v případě platby platební kartou)
 • Dopravci využíváni pro doručování zásilek:
 1. Česká pošta, s.p. se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ:  47114983 (v případě zvolení dopravy Českou poštou)
 2. Zásilkovna s.r.o., se sídlem: Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ:  28408306 (v případě zvolení dopravy Zásilkovnou, DPD nebo Českou poštou)
 3. Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. se sídlem: Modletice 135  251 01 Říčany u Prahy  IČ: 61329266  DIČ: CZ61329266 (v případě zvolení dopravy DPD)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

9.5.        Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: info@az-darky.cz

9.6.        Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.az-darky.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek


Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • TOPlist s.r.o. se sídlem: nám. Dr. Václava Holého 1054/13 180 00, Praha 8 IČ: 27204171

9.7.       Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

10.    Doručování

10.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2.  Zpráva je doručena:

a)    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

b)    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

c)  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

d)   v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11.     Závěrečná ustanovení

11.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné právní spory budou řešeny v České republice podle českého práva. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Stránky internetového obchodu AZ-Dárky.cz jsou chráněny autorským zákonem, kopírování a rozšiřování textů či fotografií je zakázáno!

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.4.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

11.6.  Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: Pekárenská 2, Praha 4, 14100, adresa elektronické pošty: info@az-darky.cz

V Praze   dne 24.5. 2018

 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ NÁKUP ORIGINÁLNÍCH DÁRKŮ

Tým AZ-Dárky.cz

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu

Novinky a tipy na originální dárky

Nyní zaplatíte bankovním převodem i přes QR kód.
Nyní zaplatíte bankovním převodem i přes QR kód.
Odpověď na otázku: jak ulehčit platby bankovním převodem? Je zcela jednoznačně využití QR kódu, který vše zrychlí a zjednoduší číst celé
Originální dárky pro golfisty
Originální dárky pro golfisty
Máme pro vás další dvě novinky v podobě originálních dárků pro golfisty. Pokud tedy uvažujete o zajímavém dárku pro někoho, kdo rád hraje golf, jsou t... číst celé
Dárek dáváme ke každé objednávce!
Dárek dáváme ke každé objednávce!
Hledali jsme způsob, jak vám nakupování v našem eshopu ještě více zpříjemnit a došli jsme k jednoduchému závěru. Dárkový eshop by měl dávat dárky a to... číst celé
Originální dárky nyní putují i Zásilkovnou
Originální dárky nyní putují i Zásilkovnou
Přidali jsme do našeho seznamu dalšího dopravce, který vám ušetří čas i peněženku. Jedná se o službu Zásilkovna, která funguje na principu široké sítě... číst celé

         

Jak vybrat dárky?

Jak vybírat dárky
Jak vybrat dárky pro muže
Jak vybrat dárky pro ženy
Jak vybírat dárky podle příležitosti

Kontakt
AZ-Dárky.cz
Preferujeme komunikaci emailem:
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz